Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Zekeriya ALTUN
Zekeriya ALTUN
Teftiş Kurulu Müdürü
 
Adres : Mamak Bld. Bşk. Kat 5
Telefon : 0(312) 550 72 75
Faks   -
 
Organizasyon Şeması
Organizasyon Şeması
 
Görevleri

 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün amacı, şeffaf, tarafsız, hukuka ve kanunlara uygun, ilkeli anlayış biçimi uygulanarak çalışanlar arasında güven ortamı oluşturmak.
 2. Bütün birimlerin mevcut hukuk düzenine uyup uymadıklarını, kullanılan yöntemlerin ve çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomiye etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını, hizmetin bu kuruluşların amacını gerçekleştirecek şekilde sağlanıp sağlanmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek.
 3. Uygulamada ulaşılması öngörülmüş amaçlardan ve mevzuattan sapmalar varsa veya mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun değil ise bunları nedenleri ile ortaya çıkarmak, bu sapmaların ya da amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde olanaklı çözüm yolları arasından en tutarlısını seçerek önermek.
 4. Görev ve hizmetlerin Belediye Başkanlığı ve Başkanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan kuruluşların amaçlarına en uygun biçimde yürütülmesi için;
  1. Memurlar ve hizmetlilere yönelik eğitim uygulaması
  2. Belediye bağlı birimler arasında eşgüdümün sağlanması, gerginliklerin, duraklamaların ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, Çalışmalarına katılmak suretiyle, yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmaktır.
 5. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Belediye Başkanına direk bağlı olup, denetim, inceleme ve soruşturmalarını Belediye Başkanı adına yapar.   

 
Faaliyetleri

 1. Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine; Mamak Belediye Başkanlığı teşkilatına bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.
 2. 4483 sayılı yasa gereğince Mamak Kaymakamlığının emri ve onayı üzerine; Mamak Belediye Başkanlığı teşkilatına bağlı birimlerde çalışan bütün memurlar hakkında 4483 sayılı yasa gereğince Ön İnceleme ve araştırma yapmak.
 3. Yıllık programlar dahilinde birimlerin genel denetimlerini yapmak.
 4. Müdürlüklerin İdari faaliyetlerini yürütmek

Donanım ve Personel Durumu
     
İNSAN KAYNAKLARI
Memur : 15
İşçi : -
Sözleşmeli  : -
Stajyer : -
Diğer : -
Toplam : 15
MALZEME - ARAÇ
Bilgisayar : 14
Yazıcı : 6
Araba : -
İş Makinası : -
Diğer : 2


1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi