Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

KONUT PROGRAMI ESASLARI

Yalnızca Tapulu veya Tapu Tahsis Belgeli haksahipleri programa katılabilirler. Tapu Tahsis Belgeli haksahiplerine takdir edilen enkaz ve ağaç bedelinin % 10’u ödenir.
Tapusu bulunan haksahiplerine ise, gecekondu parseli üzerinde ise veya Tapu Tahsis Belgesinden dolayı Tapusunu almış haksahipleri takdir edilen enkaz ve ağaç bedelinin % 100’ü ödenir.
Eğer gecekondu, haksahibinin parseli üzerinde kalmıyor ise takdir edilen enkaz ve ağaç bedelinin % 60’ı ödenir.
Haksahipleri, eksik kalan arsa payları için Belediye'ye
• Kadastral (imarsız) parsellerde her 1 m2 için 192,30 TL üzerinden,
• İmarlı parsellerde ise her 1 m2 için 320 TL üzerinden borçlanırlar.

Tapu Tahsis Belgeli haksahipleri borçlarını 72 ayda ödeyebilirken, Tapusu olan haksahipleri tek konut sözleşmesi karşılığında borçlanırlarsa borçlarını 48 ayda, 2 yada daha fazla konut sözleşmesi karşılığında borçlanırlar ise borçlarını peşin öderler.
Haksahiplerine verilecek kira yardımı 2016 yılı için aylık 401 TL’dir.  Kira yardımı her yılın ocak ayında enflasyon oranında güncellenir.


TAPULU ARSA SAHİPLERİ

Proje alanı içerisinde kalan ve üzerinde konutu bulunan tüm tapulu gayrimenkul sahipleri ile arsa miktarına bakılmaksızın konut sözleşmesi yapılacaktır.
Onaylı 1/1000 İmar Planına göre

Tapulu imarlı arsası olanlar
• Her 200 metrekare arsa için 80 metrekare Daire
• Her 250 metrekare arsa için 100 metrekare Daire
• Her 300 metrekare arsa için 120 metrekare Daire

Tapulu imarsız Kadastro veya tapulama arsası olanlar;
• Her 333.3 metrekare arsa için 80 metrekare Daire
• Her 416.6 metrekare arsa için 100 metrekare Daire
• Her 500 metrekare arsa için 120 metrekare Daire

İmar Planına göre ticaret -kentsel servis olarak işaretlenmiş arsası olanlar;

Bu grupta bulunan taşınmaz sahiplerinin imar haklarının korunması esas alınarak, ortaya konacak kentsel tasarım modeline uygun ilave sözleşme yapılacaktır.
Haksahiplerinin yapmış olduğu sözleşmelere göre artan arsa payları için vatandaşlara yapılacak ödemeler, Mamak Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 2016 yılı beyan değerleri üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.


2981 SAYILI YASAYA TABİ TAPU TAHSİS BELGELİ GECEKONDU HAK SAHİPLERİ

• Tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahibi ile proje alanı içerisinde üretilecek net 100 metrekarelik konutlardan sözleşme yapılabilmektedir.
• Her 400 metrekare tapu tahsisli gecekondu malikine borçlanmaksızın 100 metrekare konut verilebilmesi için daha önceden Mamak Belediyesine 12 taksit ödeme yapmış olması gerekmektedir.
• Hak sahiplerine verilecek 100 metrekarelik konutlar için 2016 yılı içerisinde400 metrekareden eksik olan her 1 metrekare için Belediyeye 200 TL’den borçlandırılacaktır. 2981 sayılı yasa kapsamında geriye dönük arsa borcu olanların arsa borçları ödenmeden konut sözleşmesi yapılmaz. Bu borçlar arsa metrekaresi başına 108 TL olarak ödenecektir.


TAPU VE TAPU TAHSİS MÜRACAATI BULUNMAYAN BELGESİZ YAPI SAHİPLERİ

• Proje alanında, 01.01.2000 tarihinden önce yapılan belgesiz kaçak yapı niteliğindeki Gecekondu sahiplerine 5393 sayılı Belediye yasasının 69. maddesi kapsamında talepleri halinde Doğu Kent projesi mülkiyeti Belediyeye ait (A) tipi Konut parsellerinden (200-250 metrekare arası) 1 parsel arsa tahsisi ya da Yeni Mamak Proje alanı içerisinde, TOKİ vb. kurumlarca üretilecek alanlarda konut arzı yapılabilir. Gecekondu sahibinin gecekondusunun tesis, müştemilat ve ağaçlan, Belediyenin Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet taktir bedelinin %10'u enkaz bedeli olarak hesaplanacaktır.
• Gecekonduya ait enkaz bedeli sözleşme ile hak sahibine verilecek arsanın Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedelinden düşülecek, kalan bedel gecekondu sahibi tarafından Belediyeye 120 ayda eşit taksitlerle ödeyecektir.


GENEL HÜKÜMLER

• Proje alanı içerisinde 1-4-5-6-7-8-9-10 ve 11. Etaplar içerisinde tesisi bulunan tapulu arsa maliki ile tapu tahsis belgesi bulunan hak sahipleri ile konut sözleşmesi yapıldıktan sonra gecekondularını boş olarak Belediyeye teslim ettikleri tarihten itibaren 2016 yılı için aylık 401 – TL  kira bedeli alabilirler. Kira yardımı yerine, dileyen haksahipleri Büyükşehir Belediyesinden Lojman Tahsis edilmesi için başvuruda bulunabilirler.
• Konut sözleşmesi yapan Tapulu hak sahipleri, Mamak Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Devrini yapıp, Mamak Belediyesi’nde vergi ilişiklerini kapattırdıkları takdirde haksahiplerine alacakları ödenir. Konut sözleşmesi yapan Tapu Tahsis Belgeli hak sahipleri, Mamak Belediyesi’nde vergi ilişiklerini kapattırdıkları takdirde haksahiplerine alacakları ödenir.
• Proje içerisindeki taşınmaz maliklerinin, verilen süre içerisinde uzlaşmaya gelmemeleri veya uzlaşmamaları halinde, bu taşınmazlar, 2942 Sayılı yasayla değişik 4560 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılacaktır.
•Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi alanı içerisinde kalan Belediyemiz ile konut sözleşmesi yapamayan şahıslara ait taşınmazların 4560 sayılı kanunla değiştirilen 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılması, Kamu kurum ve Kuruluşlara ait taşınmazların 30. maddeye göre satın alınması esastır.1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi