Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Refah ARSLAN
Refah ARSLAN
Zabıta Müdürü
 
Adres : Misket Mah.1.Cad.No:9 Mamak
Telefon : 0(312) 550 72 32
Faks    
 
Organizasyon Şeması
Organizasyon Şeması 
 
Görevleri

1- Mamak Belediyesi sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu yetkili karar organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takip ve gereklerini yapmak.

2- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatına dair kanun ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde görevlerini yapmak.

3- Belediye Karar organları tarafından alınmış kararları emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

4- Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5- Cumhuriyet bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, Bayrak asılmasını sağlamak.

6-Ölçüler ve ayar kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre Ölçü ve Tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız satış yapılmamasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullandırmamak kullananlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

7-Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutusu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

8- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek bu hususta yetkili mercilerin kararlarını yerine getirmek.

9- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

10-Ruhsatsız olarak açılan ve ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 
Faaliyetleri

1. Esnaf Denetimi

2. Pazar Denetimi

3. Seyyar Denetimi

4. Ruhsatsız işyerlerini Ruhsatlandırma 

5. Ölçü,Tartı Aletlerinin Kontrolü ve Damgalanması

6. Şikayet Denetimi

7. İnşaat Denetimi
 
Donanım ve Personel Durumu
     
İNSAN KAYNAKLARI
Memur : 155
İşçi : -
Sözleşmeli   1
Stajyer : -
Diğer : -
Toplam : 156
     
MALZEME - ARAÇ
Bilgisayar : 33
Yazıcı : 24
Araba : 14
İş Makinası : -
Diğer : 2 Adet Tarayıcı


1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi