CANLI YAYIN

 444 0 149

VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER

Mamak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup ekli listede; adı-soyadı ve kimlik numaraları yazılı mükellefler adına gönderilen vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106. maddeleri ile 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU’NUN 103. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak (1) ay içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, (1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.

 
ÖDEMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ