CANLI YAYIN

 444 0 149

Yönetim Şeması

YAZDIR

 1. Veli Gündüz Şahin
  Belediye Başkanı


  1. Özel Kalem Müdürlüğü


  2. Teftiş Kurulu Müdürlüğü


  3. İç Denetim Birimi Başkanlığı


  4. Yazı İşleri Müdürlüğü

  1. Ertan Işık
   Başkan Yardımcısı


   1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü


   2. Veteriner İşleri Müdürlüğü


   3. Halkla İlişkiler Müdürlüğü


   4. Basın ve Yayın Müdürlüğü

  2. Erdoğan Doğan
   Başkan Yardımcısı


   1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü


   2. Temizlik İşleri Müdürlüğü


   3. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü


   4. Zabıta Müdürlüğü


   5. Sağlık İşleri Müdürlüğü


   6. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  3. Hüseyin Boran
   Başkan Yardımcısı


   1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


   2. Hukuk İşleri Müdürlüğü


   3. Mali Hizmetler Müdürlüğü


   4. Destek Hizmetler Müdürlüğü


   5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


   6. Bilgi İşlem Müdürlüğü


   7. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü


   8. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü


   9. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


   10. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

  4. Uğur Sarı
   Başkan Yardımcısı


   1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


   2. Fen İşleri Müdürlüğü


   3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


   4. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


   5. Afet İşleri Müdürlüğü


   6. Plan ve Proje Müdürlüğü


   7. Yapı Kontrol Müdürlüğü


   8. İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü